Sjukförsäkring när man reser utomlands

2024-01-13 av Tolle
Sjukförsäkring när man reser utomlands

Att resa utomlands är ett äventyr fyllt med nya upplevelser, men det innebär också att man måste vara förberedd på oplanerade händelser, såsom sjukdom eller olyckor. Att bli sjuk eller råka ut för en olycka när man är utomlands kan vara stressande och komplicerat, därför är det viktigt att veta hur man ska agera i sådana situationer och vilken typ av försäkringsskydd man har.

Vad man ska tänka på innan resan:

 • Reseförsäkring: Kontrollera att du har en reseförsäkring som täcker sjukvårdskostnader, olycksfall, och möjligtvis hemtransport. Läs noga igenom villkoren för att förstå vad som täcks och under vilka omständigheter.

 • EU:s Sjukförsäkringskort: Om du reser inom EU/EES-området, se till att ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC eller det nya kortet EHIC), som ger rätt till nödvändig medicinsk vård under samma villkor som landets egna medborgare.

 • Förberedelse för resor utanför EU: Utanför EU kan villkoren skilja sig avsevärt. I vissa länder kan sjukvårdskostnaderna vara extremt höga. Se till att din reseförsäkring täcker dessa kostnader.

 • Kontakta försäkringsbolaget: Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din resa. Vissa försäkringar kräver att du meddelar dem om din resa i förväg.

Under resan:

 • Om olyckan är framme: Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, kontakta omedelbart din reseförsäkringsgivare för att få information om hur du ska gå tillväga. De kan hjälpa dig att hitta sjukhus och hantera betalningar.

 • Betalningar: I vissa länder förväntas du betala för sjukvården på plats och sedan ansöka om återbetalning från ditt försäkringsbolag. Spara alla kvitton och dokumentation.

Värsta scenariot:

 • Hemtransport: Om olyckan är allvarlig kan kostnaderna för hemtransport till Sverige bli mycket höga. En omfattande reseförsäkring är avgörande för att täcka dessa kostnader.

Kompletterande reseförsäkring via kreditkort:

 • Kreditkortsförsäkring: Många kreditkort erbjuder kompletterande reseförsäkring om du betalar resan med kortet. Dessa försäkringar kan vara ett bra tillägg men ersätter inte alltid en fullständig reseförsäkring. Kontrollera vad som ingår och vad som krävs för att försäkringen ska vara giltig.

Tips:

 1. Förvara viktiga nummer tillgängligt: Ha alltid telefonnummer till din försäkringsgivare, närmaste ambassad eller konsulat, och nödnummer till landet du besöker, lätt tillgängligt.
 2. Meddela någon om din resa: Låt någon du litar på veta om din resplan och hur man kan nå dig.
 3. Förbered en medicinsk sammanfattning: Om du har en befintlig sjukdom, ha med en medicinsk sammanfattning och en lista över dina mediciner på engelska.
 4. Undersök destinationen: Kolla upp eventuella hälsorisker på din destination och se till att du har relevant vaccination.

Att bli sjuk eller råka ut för en olycka utomlands är aldrig en del av planen, men genom att vara förberedd kan du hantera situationen mycket bättre och säkerställa att du får den vård och det stöd du behöver.

Taggar reseförsäkring, sjuk utomlands, EU sjukförsäkringskort, reseberedskap, kreditkortsförsäkringUpp till toppen