Hade du stuckit eller torkat dig?
Hade du stuckit eller torkat dig?
Vad har du gjort om du upptäckte det här efter du gjort nummer två?
Inget av alternativen är ju speciellt lockande.
Kontakta mig om du har frågor, tips eller annat.

DITT REAKTION?